Białko

fitness-1758625_1920

Białko to jeden z głównych elementów budulcowych z jakich składają się nasze mięśnie. Białko ma dość skomplikowaną budowę. Struktura białka podzielona jest na cztery poziomy: struktura pierwszorzędowa białka, struktura drugorzędowa białka ( helisa alfa, harmonijka beta, beta zakręt), struktura trzeciorzędowa białka, struktura czwartorzędowa białka. Białko w ponad połowie swojego składu zawiera węgiel (nawet do 60%), najmniej posiada w sobie siarki i fosforu. W większości przypadków białka bez problemu rozpuszczają się w wodzie (wyjątkiem są kolagen, kreatyna, miozyna). Niektóre grupy białek rozpuszczają się w rozcieńczonych kwasach, zasadach czy też organicznych rozpuszczalnikach. Białka dzielą się na kilka podstawowych grup w zależności od tego z czego są zbudowane czyli białka proste (histaminy, protaminy, albuminy, globuliny, prolaminy, gluteiny) oraz białka złożone o nieco szerszym składzie i większym zastosowaniu (chromoproteiny, fosfoproteiny, nukleoproteiny, lipidoproteiny, glikoproteiny)